GIAOVIEN.edu.vn

Chia sẻ tài liệu dành cho giáo viên

Browsing:

Danh mục: Đề Thi Minh Họa

File word đề minh họa 2023 môn Sinh

Câu 81: Trên một NST thường, khoảng cách giữa hai gen A và B là 34 cM. Theo lí thuyết, tần số hoán vị giữa hai gen này là A. 33%. B. 17%. C. 66%. D. 34%. Câu 82: Ở Read more…


File word đề minh họa 2023 môn Lịch Sử

Câu 1: Chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được tiến hành bằng lực lượng nào sau đây? A. Quân đội Bồ Đào Nha. B. Quân đội Tây Ban Nha. C. Quân đội Read more…


File word đề minh họa 2023 môn Giáo Dục Công Dân (GDCD)

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện kinh tế là công dân thuộc các dân tộc đều được A. vay vốn để Read more…


File word đề minh họa 2023 môn Địa Lí

Câu 41: Cho bảng số liệu: Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tổng dự trũ̃ quốc tế của một số quốc gia năm 2020 với năm 2015? A. Việt Nam tăng chậm hơn Read more…