GIAOVIEN.edu.vn

Chia sẻ tài liệu dành cho giáo viên

Browsing:

Danh mục: Trường Học Số

5 phút thuộc bài

5 Phút Thuộc Bài là ứng dụng học thông minh, giúp học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sở hữu các phương pháp Học Nhanh Nhớ Lâu các môn học ở Trường, giúp các con có nhiều thời gian Read more…


Top 3 ứng dụng chấm trắc nghiệm bằng điện thoại tốt nhất dành cho giáo viên

Top 3 ứng dụng chấm bài trắc nghiệm được giáo viên sử dụng nhiều nhất hiện này là: ZipGrade, TN Maker và Chamthi. Sự phát triển các app chấm bài thi giúp giáo viên có thêm thời gian nghỉ ngơi sau những ngày lên lớp