GIAOVIEN.edu.vn

Chia sẻ tài liệu dành cho giáo viên

Giảm giá!

Đề thi TN THPT môn Sinh học năm 2022 – mã 223

1.000 

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn sinh học mã đề 223 được chuẩn hóa với McMix Pro, thầy cô chỉ tải về và sử dụng, Nội dung gồm 2 file:

  • Đề gốc (McMix)
  • Đề chuẩn
Danh mục: Từ khóa: , ,

Mô tả

Câu 81: Trong kĩ thuật chuyển gen vào vi khuẩn E. coli, để nhận biết tế bào chứa ADN tái tổ hợp hay chưa, các nhà khoa học phải chọn thể truyền có

A. Gen đánh dấu.               B. Gen ngoài nhân.            C. Gen điều hoà.                D. Gen cần chuyển.

Câu 82: Cho sơ đồ minh hoạ về sự truyền năng lượng qua các bậc dinh dưỡng như sau: Mặt Trời → Sinh vật a → Sinh vật b → Sinh vật c → Sinh vật

A. Sinh vật b

B. Sinh vật a

C. Sinh vật dD. Sinh vật c

D. Sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2?

Câu 83: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 25%?

A. Aa × Aa                       B. aa × aa                          C. AA × Aa                      D. Aa × aa

Câu 84: Dạng đột biến điểm nào sau đây làm tăng số liên kết hidro của gen?

A. Thay thế một cặp G – X bằng một cặp X – G

B. Thay thế một cặp A – T bằng một cặp T – A

C. Mất một cặp A – T

D. Thêm một gặp G – X

Câu 85: Theo lí thuyết, trường hợp nào sau đây ở thú, tính trạng do gen quy định chỉ biểu hiện ở giới đực?

A. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X.

B. Gen nằm trong tế bào chất và gen nằm trên NST thường.

C. Gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y.

D. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y.

Câu 86: Cơ quan tương tự ở các loài khác nhau có đặc điểm nào sau đây?

A. Có chức năng hoàn toàn khác nhau.                      B. Là bằng chứng tiến hoá trực tiếp.

C. Không được bắt nguồn từ một nguồn gốc             D. Là bằng chứng tế bào học.

Câu 87: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

A. Ốc sên.                         B. Rắn hổ mang.               C. Giun đốt.                     D. Cá rô đồng.

Câu 88: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể diễn ra theo chu kì mùa có thể do nguyên nhân nào sau đây?

A. Sóng thần.                    B. Khí hậu.                       C. Động đất.                     D. Cháy rừng.

Câu 89: Phát biểu nào sau đây đúng về hoá thạch?

A. Hoá thạch cung cấp những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hoá của sinh giới.

B. Phân tích đồng vị phóng xạ cacbon 14 (14C) để xác định tuổi của hoá thạch lên đến hàng tỉ năm.

C. Các hoá thạch không cung cấp bằng chứng về mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật.

D. Qua xác định tuổi các hoá thạch, có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau.

Câu 90: Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau là hiện tượng di truyền nào sau đây?

A. Di truyền phân li độc lập.                                      B. Tác động đa hiệu của gen.

C. Tương tác cộng gộp.                                              D. Tương tác bổ sung.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.