GIAOVIEN.edu.vn

Chia sẻ tài liệu dành cho giáo viên

Browsing:

Thẻ: Zipgrade

Top 3 ứng dụng chấm trắc nghiệm bằng điện thoại tốt nhất dành cho giáo viên

Top 3 ứng dụng chấm bài trắc nghiệm được giáo viên sử dụng nhiều nhất hiện này là: ZipGrade, TN Maker và Chamthi. Sự phát triển các app chấm bài thi giúp giáo viên có thêm thời gian nghỉ ngơi sau những ngày lên lớp